Είστε εδώ:
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση
 
 
 

Μέγεθος γραφής

 
 
 
 
 

Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Μηχανών Θαλάσσης Volvo Penta

 
Η ΜΚ Marine Service σας παρέχει:

  • Επισκευή και συντήρηση μηχανών VOLVO PENTA.
  • Επισκευή και συντήρηση όλων των συστημάτων μετάδοσης κίνησης της VOLVO PENTA (I.P.S. / E.S. / Z drive).
  • Πλήρη εγκατάσταση μηχανών, συστημάτων πρόωσης και οργάνων ενδείξεων VOLVO PENTA.
  • Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών με τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά και απαραίτητα όργανα, καθώς και τα απαιτούμενα εξειδικευμένα εργαλεία.
  • Έκδοση πιστοποιητικού εργασιών (service protocol) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της VOLVO PENTA.
  • Σύνταξη έκθεσης, λειτουργικής κατάστασης μηχανής/ών μετά από έλεγχο ή δοκιμαστικό πλοu (sea-trial).
  • Εκτέλεση εργασιών που καλύπτονται από εγγύηση της VOLVO PENTA, καθώς και εργασιών αναβάθμισης ή ανάκλησης υλικών.

Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης παρέχονται, είτε στο ιδιόκτητο συνεργείο της ΜΚ Marine Service, είτε εντός των σκαφών σε οποιοδήποτε σημείο ελλιμενισμού ή χώρο στάθμευσης σκαφών.

Η ΜΚ Marine Service παρέχει 24ωρη εξυπηρέτηση για την αντιμετώπιση βλαβών, καθώς και ένα (1) χρόνο εγγύηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από αυτήν.